Včelia oáza na Mašekovom mlyne

 

Svätý Ambróz - patrón včelárov

Sv. Ambróz sa narodil okolo roku 340 v Trevíri (Trier - na západe Nemecka, blízko hranice s Luxemburskom).

Ambróz mal veľké nadanie, matka mu vybrala najlepších učiteľov tých čias. Získal dokonalý prehľad v umení, rečníctve a práve. Po štúdiách sa stal advokátom. Získal si obdiv svojou vzdelanosťou, výrečnosťou, spravodlivosťou a láskou. Vďaka svojmu priateľovi Aniciovi Probovi, miestodržiteľovi Talianska, sa stal prísediacim na súde na najvyšších štátnych úradoch. V roku 373 sa stal miestodržiteľom v Miláne, Piemonte, Janove a Bologni. Svoj úrad zastával so všetkou láskavosťou a vľúdnosťou, za čo si onedlho získal všeobecnú obľubu.

nástenná maľba z Nemecka
nástenná maľba z Nemecka
obraz sv. Ambróza
obraz sv. Ambróza
ikona sv. Ambróza
ikona sv. Ambróza

7. decembra bol vysvätený za milánskeho biskupa. Svoj hnuteľný majetok rozdal chudobným a stal sa ich zástancom. Bol apoštolom sociálnej spravodlivosti, hovoril, že „zem patrí všetkým a nie len bohatým“.

Ambróz bol jedným z čelných predstaviteľov latinskej patristickej teológie, ovplyvnil liturgiu a cirkevný spev (ambroziánsky chorál).  Zomrel roku 397 v Miláne a pochovaný bol v milánskej bazilike San Ambrogio.

vosková plastika sv. Ambróza
vosková plastika sv. Ambróza
košnica
košnica
košnica v tvare sv. Ambróza
košnica v tvare sv. Ambróza

Vytvorené: 8. December 2007   Autor: michal

Diskusia

www