Včelia oáza na Mašekovom mlyne

 

Milostiplné a požehnané vianočné sviatky

Prajeme vám, aby svetlo hviezdy, ktoré prežiarilo pokoj betlehemskej noci prinieslo do vaších sŕdc radosť z narodenia Krista. Aby ste spolu so svojimi drahými prežili v pokoji a radosti vianočné sviatky.


Vytvorené: 23. December 2008   Autor: michal

Diskusia

www