Včelia oáza na Mašekovom mlyne

 

O racionálnom chove včiel v Stupave

Po roku zavítal opäť medzi včelárov do stupavského mestského kultúrneho a spoločenského strediska Ing. Kvetoslav Čermák s prednáškou o racionálnom chove včelstiev. V úvodnej časti svojej prednášky priblížil prítomným využívané spôsoby chovu včelstiev, pričom poukazoval na výhody nízkonádstavkového spôsobu včelárenia. Prezentoval úľový systém Optimal, ktorý má štvorcový pôdorys a rozmer rámikov v ňom je 17x42 cm. Tento úľový systém porovnával s i nami používaným úľom typu Langstroth. Výhodou štvorcového pôdorysu je vyššia stabilita úľov a možnosť včeláriť na studenej i teplej stavbe.  Prednášajúci zdôraznil potrebu vzdušného zimovania včelstiev, čo ilustroval viacerými fotkami na ktorých zimný chumáč sedel pri stene kde bolo otvorené očko. Celkovo pozitívne hodnotil NN úľovú technológiu, pretože umožňuje získavanie druhových medov, ľahšie sa s ním manipuluje a oproti dvojpriestorovým úľom sa lepšie prispôsobuje momentálnym priestorovým nárokom včelstiev. Z výsledkov sledovania stavu včelstiev v zateplených a nezateplených úľoch zistil, že medzi porovnávanými skupinami v priemere žiadne rozdiely neboli. Išiel dokonca tak ďaleko, že použil ako steny úľových nadstavkov sololitové platne, ktoré spevnil len dreveným rámom. Včely v nich pohodlne a bez výrazných strát prezimovali. V rámci porovnania úľov s vysokým a nízkym plodiskom konštatoval, že na základe jeho pozorovaní nebol v priemere žiaden rozdiel. Ing. Čermák využíva pri dezinfekcii parafín zahriaty na 150 stupňov Celzia, pričom parafínový film, ktorý sa vytvorí na povrchu nádstavkov mu dostatočne nahrádza i náter úľov. V druhej časti svojej prednášky názorne priblížil poslucháčom metódu chovu matiek s využitím prelarvovania.Po živej diskusii zožal autor potlesk zúčastnených včelárov.Stupavskej základnej organizácii patrí poďakovanie za pozvanie skúseného lektora, ktorý sa ochotne podelil o svoje cenné skúsenosti.  


Vytvorené: 4. Február 2009   Autor: michal

Diskusia

www